Ole Moen AS

Ole Moen AS ble etablert i 1990 med kontor på Mongstad. I 2012 ble kontoret i Bergen fusjonert ut i eget selskap, Ole Moen Bergen AS. www.olemoen.no

 

Forretningsidé
Vi skal dekke kundenes behov for økonomisk styring og kontroll og bidra til økt verdiskapning for våre kunder.

Butikken driver du - kontroll med lønnsomheten og oversikt over økonomien - gir vi deg!

Vi har dyktige medarbeidere som sørger for punktlig levering av våre regnskaps- og rådgivningstjenester og som er av en slik kvalitet at de kan benyttes som styringsverktøy for ledere, medarbeidere og eiere i din organisasjon.

Tjenester tilpasset dine behov
Våre tjenester tilrettelegges for din bedrift eller din organisasjoner.
Du får oversiktlige og lett forståelige regnskapsrapporter.

Stort nettverk
Vi har gjennom mange år etablert et stor nettverk mot næringslivet i Hordaland og spesielt i Nordhordland og Bergen. Det gjelder også for advokater og revisorer.
Vi er medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, NARF.
Det gir oss et nasjonalt og internasjonalt kontaktnett.

Kvalitet
Våre rutiner og systemer sikrer at du får levert våre tjenester i samsvar med dine krav og de krav myndighetene stiller.

Adresse

Kaland Trelast AS
Keilevegen 45
5953 Fonnes

Kontakt info.

Telefon: 56 16 82 60
E-post: firmapost@kaland-trelast.no

bg Image
Back to top