Legging av parkett

Å legge parkett er enklere enn du tror, men du må passe på å være nøyaktig for å få et vakkert resultat. Gulvet tar mye oppmerksomhet i et hjem, så godt verktøy og en passe porsjon tålmodighet betaler seg i mange år etterpå.

Hvilke forberedelser skal du gjøre?
Undergulvet må være jevnt, rent og tørt. Parkett tåler 3 millimeter skjevhet per løpemeter. Hvis det er ujevnt, blir det vanskelig å legge parketten og du kan ødelegge profilene. Begynn med å rulle ut en lengde skummet plast eller ull-papp som du renskjærer mot veggen med en skarp kniv. Bruk diffusjonsplast på betonggulv.

Noen innledende tanker
Aller først må du tenke på hvilken retning du ønsker å legge parketten. Ønsker du at gulvet skal understreke formen i rommet og gli naturlig inn, eller vil du at det skal tiltrekke seg oppmerksomhet? Legger du parkett på tvers av rommets lengderetning, kan det være du får mye kapp og vanskeligere legging. Ta også hensyn til retningen lyset faller inn i rommet. En god regel er å legge bordene i lysretningen.

Hvor skal du begynne å legge?
Har rommet dørgerikter (karmer) eller ikke? Hvis det ikke har, kan du begynne i den delen av rommet der det et mest praktisk. Hvis det derimot har dørgerikter, skal du begynne her. Det er umulig å legge det første bordet inn under gerikten. Parketten trer du inn under karmen slik at du slipper ekstra belistning.

Hemmeligheten med den første bordlengden
Vær nøyaktig når du legger den første bordlengden. Feil du gjør her, vil lett kunne forplante seg utover gulvet. Husk å gjøre plass for ekspansjon mot vegg – og rørgjennomføring til for eksempel radiator. Den første skjøten skal du ha minst en halv meter fra veggen, fordi små kapp i starten kan forårsake at bordene sklir fra hverandre og gjør leggingen vanskelig.

Avslutning mot veggen
For at det siste parkettbordet mot veggen skal få nøyaktig tilpasning, legg dette bordet med fjærsiden inn mot fjærsiden på bordet bak. Merk av avstanden og bruk vinkeljern for å streke opp før saging.

Følg alltid produsentenes monteringsanvisning som finnes i pakken.
Bank/klikk bordet forsiktig på plass, men bruk en leggekloss mellom. Du kan også bruke et baksmelle eller et brekkjern. Hvis du ikke har trening med brekkjern, kan du lett forårsake skade. Sett en kile i skjøten på parkettbordene for å unngå at de sklir når du banker dem på plass. Bank forsiktig først for å feste bordet, og hardere etter hvert.

Spre skjøtene!
Fra og med den tredje raden med parkettbord kan bordlengdene være ganske korte. Spre skjøtene mest mulig, slik at de ikke samles og gir gulvet svake områder.

Det siste parkettbordet
Frykt ikke det siste parkettbordet, det er nemlig ingen sak å tilpasse dette. Legg det løst oppå bordet som er montert med not-siden mot deg. Bruk deretter et nytt bord til mal, legg dette inntil veggen med not-siden mot deg og strek opp. Sag nøyaktig langs streken.

Ved dørterskler bør det siste bordet være noe bredere fordi terskelen vanligvis ligger lenger ut i rommet enn veggen. Bruk tommestokk for å måle opp avstanden fra siste parkettbord og merk tydelig av hvor terskelen befinner seg.

Bruk baksmelle for å justere det siste bordet på plass.

Adresse

Kaland Trelast AS
Keilevegen 45
5953 Fonnes

Kontakt info.

Telefon: 56 16 82 60
E-post: firmapost@kaland-trelast.no

bg Image
Back to top