Slik bygger du terrasse

Å bygge en terrasse til hus eller hytte er slett ikke så vanskelig som mange tror, det er en typisk gjør-det-selv-jobb. Du må bare ha tålmodighet når du gjør grunnarbeidet, for det morsomme kommer til slutt; nemlig å legge terrassebordene.

Begynn med planleggingen
God planlegging er halve jobben. Tenk igjennom forhold som plassering i forhold til sol og skygge, innsyn og utsikt, le mot vinden og atkomstmuligheter. Når du har bestemt deg for hvor du vil ha terrassen, kan det være lurt å måle den opp på forhånd. Bruk hyssing og marker hjørnene med pinner, slik ser du hvor stor den vil bli. Bortsett fra å gi deg et inntrykk av størrelsen, er dette også et godt utgangspunkt for å beregne materialforbruket.

For at en terrasse skal tåle best mulig å bli utsatt for vær og vind, bør bjelker, dragere, lekter, sprosser, stendere, terrassebord og topprekke være i trykkimpregnert tre. Tilsvarende må alle spikere, skruer og beslag være beskyttet mot rust.

Må du byggemelde?
Vær oppmerksom på at en ny terrasse er meldepliktig, men hvorvidt du kan levere forenklet byggeanmeldelse avhenger av størrelsen på terrassen. En platting som legges direkte på bakken, uten rekkverk, trenger vanligvis ikke å byggeanmeldes. Sjekk uansett reglene i kommunen der du bor.

Grunnlagsarbeidet

Om du bygger en terrasse eller platting, er grunnlagsarbeidet viktig. Dersom du har anledning til å bygge på terrengnivå, kan en platting, eller markterrasse, være et godt og enkelt alternativ. Den bygger du selv i løpet av en kveld eller to. Grunnen i Norge er telefarlig, derfor er det nødvendig å fjerne 20 – 30 centimeter av topplaget. Sørg for at grunnen blir så flat og plan som mulig, og legg fiberduk med 10 cm overlapp i bunnen. Legg hageshingel utover slik at duken holder seg i ro, før du begynner å bygge. Bunnen dekker du med sand, grus eller lecakuler før du legger terrassebordene. Med unntak av at dragerne festes til en ramme med terrassebord, er fremgangsmåten lik enten du skal bygge en platting eller en terrasse.
Terrassen bør fundamenteres like godt som selve huset med pilarblokk, søyle, jordspyd og bjelkesko.

Ha prinsippskissen for hånden

Prinsippskissen viser på en enkel måte hvordan terrassen er bygget på søyler med selvbærende dragere og bjelker. En terrasse består av, sett nedenfra:

 1. Søyle fundamentert til frostfri dybde, ca 150 cm
 2. Søylesko
 3. Bjelkesko
 4. Bærebjelke (opphengspunkt mot vegg)
 5. Drager (bærebjelker 96 x 198 mm)
 6. Bjelker (36 x 148 mm)
 7. Terrassebord (21 x 95 mm impregnert)
 8. Spikerslag til sprosser (48 x 48 mm)
 9. Stendere (36 x 73 mm)
 10. Avstivning av bjelkelag og stendere (36 x 148 mm)
 11. Sprosser
 12. Håndlist (34 x 145 mm)

Fundament
Om du velger en løsning med søyler (1) eller jordspyd, må du uansett måle nøyaktig ut hvor disse skal stå. Søyler må fundamenteres i frostfri dybde, og hullene etterfylles med sand eller grus. Bruk støpesylindere i papp, fyll disse med betong og monter søylesko på toppen. Pass på å vatre opp og rette inn alle søyleskoene, slik at anleggsflatene står i plan og alle søyleskoene som skal holde en bærebjelke, står på linje. Hvor stor avstand du skal ha mellom søylene, avhenger av dimensjonen på bærebjelkene. Spør oss om råd. Jordspyd skal slås helt ned i underlaget, men pass på at du ikke skader hodet på jordspydet. Anbefalt avstand mellom jordspydene er fra 150cm til 200 cm.

Dragere og oppleggspunkt
Dragerne (5) skal være bæresystemet for terrassebjelkene, og mot bygningskroppen (4) fester du bjelkene med bjelkesko (2) til drageren, enten de legges inntil eller oppå drageren.

De andre dragerne settes fast i søylesko eller jordspyd. Bruk en rettholt og kontroller at bjelkene flukter og er i vater.

Bjelker
Når dragerne er satt på plass, er det bjelkenes (6) tur. Fest disse til dragerne med en avstand på 600 mm fra senter bjelke til senter bjelke. La bjelkene stikke 73 mm utenfor den ytterste drageren for å gi feste til stendere. Bjelkene festes helst med vinkelbeslag.

Terrassebord
Kapp først ett terrassebord (7) i samme lengde som den ferdige terrassen, og legg dette 2- 3 cm fra veggen, slik at fuktighet og regnvann forsvinner. Bruk terrasseskruer eller terrassespiker for å feste bordet til bjelkene. Vi anbefaler at du bruker skruer, for skruene fester bedre og hindrer bevegelser i bordene bedre enn spiker. For å unngå sprekkdannelser bør du forbore skruehull.

Deretter legger du ett terrassebord ytterst i kant med bjelkeendene. La de stikke godt utenfor den ferdige terrassen, og skru det fast. Ikke kapp bordet på lengden.

Resten av terrassebordene legger du mellom de to første bordene, med 5 mm innbyrdes avstand. Bruk gjerne en avstandspinne, så gjør du oppgaven enklere og slipper mye måling. Gjør bare små justeringer på avstanden mellom bordene til de passer på bredden. Terrassebord skal legges med de minste årringene nedover, slik at du får mindre vannansamling og sprekkdannelser. Fordel eventuelle skjøter slik at det blir minst to bord mellom hver skjøt på samme bjelke. Skru terrassebordene fast.

Arbeidsmessig lønner det seg å la bordene stikke ut sideveis, og kappe dem etter oppmerking med rettholt til slutt. Elektrisk verktøy forenkler arbeidet. Husk at sirkel- og stikksager arbeider oppover, derfor vil du få et penere snitt hvis du bruker en vanlig håndsag. Skjær innhakk i enden på bordene der du skal plassere stenderne.

Rekkverk
Stenderne (9) borer og skrur du fast til bjelkene med bolter, skiver og muttere. Av sikkerhetsmessige årsaker er anbefalt høyde på rekkverket minst 90 cm fra terrassegulvet, men du kan trygt gå opp til 110 cm. Av samme grunn skal avstanden mellom sprossene ikke overstige 10 cm.

Når du har reist stenderne, slår du på spikerslag (8)(11) til sprossene. Pass på at eventuelle skjøter er vinkelrette og ligger midt på en bjelke.

Sprossene er av stor estetisk betydning. Utskjæringer kan gi et fint resultat, men ikke overdriv. Husk at terrassen skal passe til huset. Sprossene spikrer du fast, deretter slår du på dekkbord (10) som avstivning av bjelkelag og stendere.

Til slutt kapper du til og fester håndlisten (12). Denne skal gjæres i 45° i hjørnene, og skrus fast i toppenden på stenderne.

Adresse

Kaland Trelast AS
Keilevegen 45
5953 Fonnes

Kontakt info.

Telefon: 56 16 82 60
E-post: firmapost@kaland-trelast.no

bg Image
Back to top