Slik setter du inn nye vinduer

Før du bestiller: Ved utskifting av vindu er det viktig at vitale mål tas riktig og at opplysninger ikke misforståes.

Her er noen praktiske tips:

Bredde og høydemål må alltid være yttermål på karm. Det sikreste er å fjerne listverk innvendig, eller bordkledning utvendig. Alle mål angis i bredde x høyde. Framforing av nytt vindu kan bli nødvendig for å tilpasse til veggtykkelsen. Mål avstanden fra det gamle vinduets utside til den innvendige veggflaten. 

Alle opplysninger som krever ordene "høyre" og "venstre" må gis fra utsiden.

  1. Det er viktig at vinduer og dører blir satt riktig inn i veggen. Ved feil montering gjelder ikke garanti for tetthet og funksjon.
  2. Klaring mellom karm og bindingsverk må være min 6 m.m. Hvis det brukes fugeskum bør klaringen være 10-12 m.m. Legg inn klosser i hvert hjørne og juster disse i vater/lodd.
  3. Sett inn vindu-dør og juster sidekarm etter ramme/dørblad så klaringen blir lik rundt hele rammen dørbladet. Ved kiling må det brukes kiler fra begge sider for å unngå vridning av karm.
  4. Innfesting i vegg: Bruk skruer til festing. Det beste er å bruke feste-og justeringshylser m/skruer (mulighet for etterjustering). Innfesting blir også vesentlig sterkere enn om det brukes spiker.
  5. Vær nøye med tetting ut- og innvendig.

Når du setter inn nye vinduer eller dører er det viktig at tettingen rundt blir riktig utført. Hele hulrommet skal fylles.

Dører og vinduer dyttes best med Glava dyttestrimmel, et førsteklasses produkt som isolerer og holder tett over tid. Den elastiske isolasjonen følger husets bevegelser, og har like god isolasjonsevne etter 5 som 50 år. Glava dyttestrimmel anbefales av vindus- og dørleverandører.

Adresse

Kaland Trelast AS
Keilevegen 45
5953 Fonnes

Kontakt info.

Telefon: 56 16 82 60
E-post: firmapost@kaland-trelast.no

bg Image
Back to top