Legging av laminatgulv

Hvis du skal legge laminat på et kjellergulv eller et betonggulv, må du begynne med å sparkle eventuelle ujevnheter med betongsparkel.

Laminat tåler 3 millimeter skjevhet per løpemeter. Etterpå legger du ull-papp eller skummet plast over hele gulvflaten. Undergulv i betong skal dessuten ha fuktsperre.

Du kan legge laminat rett på vinyl-belegg eller linoleum. Laminat kan også brukes i kombinasjon med gulvvarme, men vær da nøye med å følge leggeanvisningene.

Hvor skal du begynne å legge?

Du kan begynne å legge laminatgulvet fra et hvilket som helst av rommets hjørner. Husk å gjøre plass for ekspansjon mot vegg – og rørgjennomføring til f.eks radiator. Legg alle bordene i den første rekken først. Det siste gulvbordet i rekkes kuttes, men må aldri bli kortere enn 30 cm.
Gulvet skal legges med minimum 6-10 mm klaring til alle faste punkter.Etter den første rekken, kommer de andre.

Begynn på den andre rekken med resten fra det avkappede bordet på første rekke, men ikke bruk kapp som er kortere enn 30 cm. Monter kortenden først. Deretter klikker du gulvbordene sammen, bord for bord, rekke for rekke, helt til du kommer til den siste.Det siste laminatbordet

Vanligvis må det siste laminatbordet sages smalere for å få det til å gå opp. Legg det løst oppå bordet som er montert med not-siden mot deg. Bruk deretter et nytt bord til mal, legg dette inntil veggen med not-siden mot deg og strek opp. Sag nøyaktig langs streken.

Adresse

Kaland Trelast AS
Keilevegen 45
5953 Fonnes

Kontakt info.

Telefon: 56 16 82 60
E-post: firmapost@kaland-trelast.no

bg Image
Back to top